إدارة

عام

منحة Keystone الدراسية

اكتشف الاختيارات التي يمكن أن تمنحها لك منحتنا الدراسية

عن هذه الكلية

A Universidade de Sorocaba - Uniso é uma Universidade comunitária, regional, não confessional, de qualidade, cuja primeira semente foi a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Sorocaba, criada em ... قراءة المزيد

A Universidade de Sorocaba - Uniso é uma Universidade comunitária, regional, não confessional, de qualidade, cuja primeira semente foi a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Sorocaba, criada em 1951, que começou a funcionar efetivamente em 1954, com dois cursos: Pedagogia e Letras Neolatinas, e apenas 27 alunos. إظهار محتوى أقل